Klassiek in en om Breda

Collegium Musicum Amsterdam - San Marco en Sint Jan, Venetië en Den Bosch

Zondag20 Oktober

16.00 uur, Sacramentskerk, Zandberglaan 58, Breda

San Marco en Sint Jan - Venetië en Den Bosch

In de 16e eeuw stonden zangers uit de Lage Landen Europees in hoog aanzien. Hun faam kon groeien dankzij hun muzikale bijdrage aan het fascinerende hof van de hertogen van Bourgondië. Toen het centrum van de culturele aandacht zich naar Italië verplaatste zwierven velen uit: Josquin, Gombert, de Wert, Lassus en nog anderen.
Adriaan Willaert kwam in Venetië terecht. Hij werd kapelmeester van de San Marco, waar later ook Claudio Monteverdi werkte. De architectuur zette hem aan tot composities met dubbelkorige passages, zijn handelsmerk.
Tegelijkertijd was ’s-Hertogenbosch uitgegroeid tot een belangrijk kerkmuzikaal centrum. Het repertoire - ook van Willaert - is vastgelegd in schitterende koorboeken die bewaard worden door de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Collegium Musicum Amsterdam presenteert muziek uit deze twee werelden: dubbelkorigheid, donkere sonoriteit, goed doorwrocht contrapunt en weelderige arabesken. Het ensemble brengt dit programma onder andere in de serie Couleur Vocale in Amsterdam en in de serie Pieterskerkconcerten in Utrecht.

Toegang is gratis.