Klassiek in en om Breda

Opera Barok - Les Boréades van Jean-Philippe Rameau

Woensdag13 Maart

19.00 uur, Bang & Olufsen, Nieuwe Ginnekenstraat 49 Breda

Opera Barok presenteert: Les Boréades van Jean-Philippe Rameau

Hij introduceerde het begrip subdominant en verdeelde akkoorden in drieklanken en septiemakkoorden. De Fransman Jean Philippe Rameau (1683-1764) is een van de belangrijkste muziektheoretici geweest in de Westerse muziek-geschiedenis, de grondlegger van de harmonieleer. Maar hij was ook een belangrijke componist, wiens invloed op de ontwikkeling van de opera niet onderschat mag worden. De muziek is harmonisch complexer dan wat het operapubliek gewend is, maar ook dramatischer en expressiever.

Meer informatie: www.operabarok.nl. of info@operabarok.nl.