Klassiek in en om Breda

Kamerkoor Kwintessens - Kanon Pokajanen van Arvo Pärt

Zaterdag6 April

20:15 uur, Sacramentskerk, Zandberglaan 58, Breda

Kamerkoor Kwintessens o.l.v. Raoul Boesten zingt Kanon Pokajanen- Arvo Pärt.


In het midden van de Sacramentskerk brengt Kwintessens de Kanon Pokajanen. Staande in een kring van 32 zangers, slechts verlicht door kaarsen en lampjes op de muziekstandaards, neemt het koor u mee door dit bijzondere muziekstuk.
De spirituele muziek, gebaseerd op de tekst van een oude boetedoening die stamt uit de 6e eeuw, past goed in de tijd voor Pasen. Met prachtige meditatieve klanken komen steeds opnieuw de gebeden tot klinken die gaan over grenservaringen: van profetie naar vervulling, van zonde naar vergeving, van zwakheid naar kracht, van lijden naar verlossing, van sterven naar onsterfelijkheid...
Van duisternis naar licht!

Voor het vijfde jaar voert Kamerkoor Kwintessens de Kanon uit waarmee het koor een nieuwe paastraditie wil initiëren.

Tickets €13,-, verkrijgbaar via: www.kamerkoorkwintessens.nl.